EyeToEye. Mensgerichte software.

SPECIFICATIES BLOQNOTE ZORG COMPLEET

BREED INZETBARE ONLINE DOSSIERS VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Cliëntdossiers met de volgende onderdelen:

 • Cliëntgegevens (contactgegevens, toewijzing, financiële situatie, verzekering, medicijngebruik, incidentmelding, ICE)
 • Cliëntnetwerk (contactgegevens, ecogram)
 • Zorggegevens (aanmelding, intake, inventarisatie, zelfredzaamheid, participatie, zorgtraject, risico-inventarisatie)
 • Zorgplan (upload, actieplan, signaleringsplan)
 • Begeleiding (verslag/rapportage, notitie, stemmingsdagboek)
 • Verblijf (verblijfsregistratie, vertrekregistratie)
 • Chat, Agenda en To-Do-lijst (berichten, afspraken en taken in dit dossier)
 • Toegangsprofielen voor Begeleider, Cliënt, Mantelzorger, Derde, Administratie en Beheer

Groepdossiers met de volgende onderdelen:

 • Team (dagrooster, afspraak, overleg, notitie)
 • Dagbesteding (aanwezigheidsregistratie, dagjournaal, incidentmelding)
 • Chat, Agenda en To-Do-lijst voor het team
 • Toegangsprofielen voor Team, Cliënt en Beheer

Teamdossiers met de volgende onderdelen:

 • Team (dagrooster, afspraak, overleg, notitie)
 • Chat, Agenda en To-Do-lijst voor het team
 • Toegangsprofielen voor Team en Beheer

Medewerkerdossiers met de volgende onderdelen:

 • Medewerkergegevens (contactgegevens, identificatie, VOG)
 • Overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, verklaring geheimhouding, document-upload)
 • Functioneren (checklist, functieprofiel, inwerkformulier, ontwikkelingsplan, opleiding, overleg)
 • Verzuim (verlof- en verzuimregistratie)
 • Overig (correspondentie, notificatie, notitie, document-upload)
 • Chat, Agenda en To-Do-lijst voor medewerker en HRM
 • Toegangsprofielen voor Medewerker, HRM en Beheer

Organisatiedossier met de volgende onderdelen:

 • Contactgegevens (contactgegevens medewerkers, externe personen en organisaties)
 • Intern (afspraak, overleg, notitie, document-upload)
 • Kwaliteit (document-upload)
 • Chat, Agenda en To-Do-lijst voor medewerkers
 • Toegangsprofielen voor Medewerker en Beheer

Persoonlijke online omgeving te gebruiken op computers, tablets en smartphones
Voorzieningen voor document-upload, ondertekening, koppelvelden en briefopmaak
Backoffice voor declaratie van begeleiding, dagbesteding en verblijf met iWmo, iJw, FZ en iWlz
Log van toegang en wijziging van alle dossiers, vragenlijsten en personen
Gegevensanalyse en kwaliteitscontrole van elk gegeven, met online spreadsheet/BI-koppeling
Uit te breiden met eigen vragenlijsten, multimedia, profielen, koppelingen en dossiertypes
Ingebouwde servicedesk voor interne en externe ondersteuning

CONTACT

Bel ons op 050-317 66 77 of stuur ons een bericht!

Postadres
Postbus 815
9700 AV Groningen

Bezoekadres
Damsterdiep 231 (kaart)
9713 ED Groningen

KvK-nummer
01167134 (EyeToEye Solutions B.V.)