Bloqnote Start

Een veilige online omgeving voor organisaties waarvoor 'standaard' niet voldoet

Uw eigen dossiers, formulieren en toegangsregels voor uw manier van werken

Bloqnote Start

ONLINE OMGEVING VOOR VERTROUWELIJKE DOSSIERS

ONLINE OMGEVING VOOR VERTROUWELIJKE DOSSIERS

Bloqnote laat medewerkers, cliënten en contacten samenwerken in allerlei dossiers via fijnmazige toegangsprofielen. Met Bloqnote Start zetten wij alle gewenste dossiers, formulieren en toegangsprofielen snel voor u klaar.

WELKE DOSSIERS ZIJN ER MOGELIJK?

Bloqnote Start ondersteunt elke gewenste dossiervorm, zoals dossiers voor cliënten, medewerkers, teams, afdelingen, projecten, managementsystemen en leveranciers. U stelt vast welke gegevens er in worden vastgelegd en wie wat mag inzien of aanpassen.

Bloqnote Start: ANONIEM ONLINE CONTACT LEGGEN
WAT KAN ER WORDEN VASTGELEGD?

WELKE GEGEVENS WORDEN VASTGELEGD?

U bepaalt hoe uw rapportages, vragenlijsten of andere formulieren zijn opgebouwd.

Daarbij beschikt u over vrije tekstvelden met en zonder opmaak, getalvelden, afspraakvelden, adresvelden, vinkjes, datumvelden, keuzelijsten, personenkiezers, (vervolg)formulierkiezers, documenten-upload, elektronische handtekeningen, afbeeldingen en meer.

WIE MAG WAT?

Per dossiervorm bepaalt u de rollen waarmee dit dossier benaderd kan worden, bijvoorbeeld als Medewerker, Administratie of Klant.

Vervolgens legt u per formulier de bevoegdheden voor elke rol vast: Geen toegang, Lezen, Wijzigen of zelfs de bevoegdheden Beheren.

Tenslotte wijst u elke rol toe aan één of meer groepen personen, bijvoorbeeld alle medewerkers van een geselecteerd team, of de contactpersonen van deze klant.

Bloqnote Start: ANONIEM ONLINE CONTACT LEGGEN
IN HET KORT

IN HET KORT

Met Bloqnote Start houdt u de regie. U biedt uw medewerkers, cliënten en contacten een persoonlijke omgeving voor veilig en gestructureerd samenwerken. En ook later is het eenvoudig om formulieren te veranderen, rechten te wijzigen of zelfs compleet nieuwe dossiervormen toe te voegen.

Meer weten? Vraag een gratis demo of informatie aan.

CONTACT

EyeToEye

Telefoon
050-317 66 77

Postadres
Postbus 815
9700 AV Groningen

Bezoekadres
Parklaan 1 (kaart)
9724 AL Groningen

KvK-nummer
01167134 (EyeToEye Solutions B.V.)

LinkedIn
EyeToEye Solutions
Bloqnote Zorg