EyeToEye. Informatie delen goed geregeld.

NIEUWS

Online declareren in Bloqnote!

6 april 2020

Vanaf nu kunt u online met Bloqnote uw Wmo-declaraties doen. En niet alleen uw declaraties: Bloqnote leest ook uw Wmo-toewijzingen, maakt start- en stopberichten en verwerkt de antwoordberichten.

Regieberichten verplicht

23 maart 2020

Met de invoering van versie 2.4 van de iWmo/iJw is het gebruik van regieberichten verplicht. Regieberichten zijn start- en stopmeldingen. In OctoQ verandert op dit punt niks aangezien u al start- en stopmeldingen kon maken. Ook in Bloqnote kunt u binnenkort (als onderdeel van Wmo-declaratie) start- en stopmeldingen maken.

Invoering iWmo/iJw 2.4

17 maart 2020

Op 30 maart 2020 wordt versie 2.4 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen. Bij opstarten op of na 30 maart activeert OctoQ de nieuwe standaard automatisch.

Afwijkende declaratieperiode

10 februari 2020

Doordat sommige gemeentes overgestapt zijn van een 4-wekelijkse declaratieperiode in 2019 naar een maandelijkse declaratieperiode in 2020, vallen 30 en 31 december 2019 nu als ongedeclareerde periode tussen wal en schip. Om te zorgen dat u deze dagen toch kunt declareren hebben we het mogelijk gemaakt om een afwijkende periode te declareren.

Fijne feestdagen!

20 december 2019

De makers van OctoQ en Bloqnote wensen u prettige feestdagen toe en een heel voorspoedig nieuw jaar. Uiteraard zullen wij ook in 2020 weer voor u klaarstaan!

Invoering nieuwe iWlz zonder overgangsperiode

2 december 2019

Op 1 januari wordt de iWlz 2.1 in gebruik genomen via een ‘big bang-scenario’: er is geen overgangsperiode. Bij opstarten na 1 januari activeert OctoQ de nieuwe standaard automatisch.

Andere UZOVI-code Zorgkantoor Friesland

2 december 2019

Zorgkantoor Friesland heeft vanaf 01-01-2020 een nieuwe UZOVI-code. Eind december worden zorgtoewijzingen met UZOVI-code 5502 ingetrokken per 31-12-2019 en daarna weer toegewezen per 01-01-2020 met de nieuwe UZOVI-code 5533.

Komend voorjaar: online declareren in Bloqnote

21 november 2019

Binnenkort regelt u nog meer op één plek! We hebben besloten om Wmo, Jw, FZ en Wlz in te bouwen in Bloqnote. In december beginnen de werkzaamheden; de planning is om in april Wmo als eerste module beschikbaar te maken. De andere declaratievormen zullen snel volgen.

Samen met het Terwille-project “Mien Aigen Hoes”: Bloqnote Housing First-dossiers

3 september 2019

Samen met Stichting Terwille hebben we Bloqnote Housing First-dossiers ontwikkeld. Stichting Terwille zorgt via het Groningse project “Mien Aigen Hoes” dat dak- en thuislozen die op geen andere wijze een verblijfplaats kunnen krijgen, toch een woning krijgen. Een project waarbij de nadruk ligt op zelfregie en eigen kracht. Dit project werd in het verleden ondersteund met ons zorgregistratiesysteem OctoQ. Nu de Housing First-dossiers in Bloqnote gereed zijn, is het project “Mien Aigen Hoes” overgestapt naar Bloqnote.

Bloqnote op de beurs Zorg & ICT

11 maart 2019

EyeToEye Solutions staat dit jaar op de Zorg & ICT-beurs met Bloqnote. Zorgprofessionals, cliënten, mantelzorgers en ketenpartners (zorg)gegevens kunnen met hun eigen Bloqnote overal hun gegevens en verslagen in bewaren en delen op een veilige en overzichtelijke manier.

Groene Vink voor iWmo/iJw

7 maart 2019

EyeToEye Solutions heeft met OctoQ voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 de Groene Vink behaald! De Groene Vink wordt jaarlijks uitgereikt door het Zorginstituut aan softwareleveranciers die werken aan iStandaarden. Het is een erkenning dat de software aan de eisen voldoet.

Naamswijziging OctoQ B.V.

18 januari 2019

We hebben een nieuwe naam! Vanaf nu leveren we OctoQ en Bloqnote onder de naam EyeToEye Solutions B.V.

Samen met Stichting Terwille: Bloqnote Outreach-dossiers

14 januari 2019

Samen met Stichting Terwille hebben we Bloqnote Outreach-dossiers ontwikkeld. Stichting Terwille zet zich via gerichte outreachende zorg in voor specifieke doelgroepen, zoals dak- en thuislozen (Project Terplekke), mensen in de prostitutie (Uitstapproject Perspectief+) en Antillianen met een justitiële titel (Project Drenta!). De ondersteuning van dit werk moet snel, altijd en overal kunnen plaatsvinden. De Bloqnote Outreach-dossiers sluiten hier precies op aan.

CONTACT

Bel ons op 050-317 66 77 of stuur ons een bericht!

Postadres
Postbus 815
9700 AV Groningen

Bezoekadres
Parklaan 1 (kaart)
9724 AL Groningen

KvK-nummer
01167134 (EyeToEye Solutions B.V.)

LinkedIn
EyeToEye Solutions
Bloqnote Zorg