Specificaties

De volledige inrichting van Bloqnote Zorg

Alles rond begeleiding, dagbesteding en verblijf voor medewerker, cliënt en ketenpartner

SPECIFICATIES BLOQNOTE ZORG

De volgende elementen zijn standaard beschikbaar in Bloqnote Zorg. Naar wens kunnen andere dossiervormen, formulieren en toegangsprofielen worden toegevoegd zoals bij Bloqnote Start.

Cliënt/Zorgdossiers met de volgende onderdelen:

 • Cliëntgegevens (contactgegevens, financiële situatie, verzekering, medicijngebruik, incidentmelding, ICE)
 • Cliëntnetwerk (contactgegevens, ecogram)
 • Zorggegevens (aanmelding, intake, inventarisatie, zelfredzaamheid, participatie, zorgtraject, risico-inventarisatie)
 • Zorgplan (documenten-upload, actieplan, signaleringsplan)
 • Begeleiding (verslag/rapportage, notitie, stemmingsdagboek)
 • Dagbesteding (aanwezigheidsregistratie, dagjournaal, incidentmelding)
 • Verblijf (verblijfsregistratie, vertrekregistratie)
 • Chat, Agenda en Takenlijst (berichten, afspraken en taken in dit dossier)
 • Toegangsprofielen voor o.a. begeleider, cliënt, mantelzorger, ketenpartner, administratie en beheer

Afdeling/Teamdossiers met de volgende onderdelen:

 • Team (dagrooster, afspraak, overleg, notitie)
 • Chat, Agenda en Takenlijst voor het team
 • Toegangsprofielen voor o.a. team en beheer

HRM/P&O/Medewerkerdossiers met de volgende onderdelen:

 • Medewerkergegevens (contactgegevens, identificatie, VOG)
 • Overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, verklaring geheimhouding, documenten-upload)
 • Functioneren (checklist, functieprofiel, inwerkformulier, ontwikkelingsplan, opleiding, overleg)
 • Verzuim (verlof- en verzuimregistratie)
 • Overig (correspondentie, notificatie, notitie, document-upload)
 • Chat, Agenda en Takenlijst voor medewerker en HRM/P&O
 • Toegangsprofielen voor o.a. medewerker, HRM/P&O en beheer

Ketenpartnerdossiers met de volgende onderdelen:

 • Contactgegevens (contactgegevens medewerkers, externe personen en organisaties)
 • Notities (afspraak, overleg, notitie, documenten-upload)
 • Chat, Agenda en Takenlijst
 • Toegangsprofielen voor o.a. contactpersoon, medewerker en beheer

Organisatiedossier met de volgende onderdelen:

 • Overzicht geleverde zorg voor o.a. pgb en onderaanneming
 • Notities (afspraak, overleg, notitie, documenten-upload)
 • Kwaliteit (documenten-upload)
 • Chat, Agenda en Takenlijst voor medewerkers
 • Afdelingen/Teams
 • Toegangsprofielen voor o.a. medewerker en beheer

Geoptimaliseerd voor werken met pc's, tablets en smartphones
Beveiliging per dossier en per formulier met aanpasbare toegangsprofielen
Beveiligde logging van inzage en wijziging van dossiers en formulieren
Ondersteuning met taken, agenda, chat, leeslijst en overzichten
Voorzieningen voor upload, ondertekening, vervolgformulieren en afbeeldingen
Afdruk van formulieren in Word met briefopmaak en voorbeeldfunctie
Export van formulieren in Excel of CSV
Uitbreidbaar met eigen dossiervormen, formulieren, profielen en overzichten
Ingebouwde servicedesk voor directe ondersteuning door de leverancier

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT

Bel ons op 050-317 66 77 of stuur ons een bericht!

Postadres
Postbus 815
9700 AV Groningen

Bezoekadres
Parklaan 1 (kaart)
9724 AL Groningen

KvK-nummer
01167134 (EyeToEye Solutions B.V.)

LinkedIn
EyeToEye Solutions
Bloqnote Zorg

EyeToEye